Företagshistoria

TSU - Trafikskadeutbildningar i Gävleborg

TSU Gävleborg blir LifeGuard Sweden AB. Medarbetarna kommer fortsätta vara verksamma i bolaget och sjukvårdsutbildningar samt eventsjukvård kommer erbjudas som tidigare. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Som företag är vi ungt. Startade 2001 i nuvarande form, men som utbildare har vi varit verksamma sedan mitten på 80-talet. Vårt sätt att arbeta är att det är ert behov som styr, liksom den tid ni ger oss. Vi gör också en riskanalys på företag och anpassar utbildningen utifrån resultatet. Från starten var det förutom L-ABC första hjälpen också utbildning i hjärt- och lungräddning på vuxna som gällde. Efterhand har det blivit, förutom L-ABC och vuxen-hlr, Även barn-hlr, sjukhus-hlr och defibrillerings-hlr.

Som huvudinstruktörer i dessa utbildningar, kan vi också utbilda nya instruktörer eller huvudinstruktörer i respektive grupp. All hlr-utbildning sker i enlighet med Svenska HLR-rådets riktlinjer. Utbildningarna sker endera i kundens lokaler eller i vår egen utbildningslokal i Söderhamn. Vi är mobila med all utrustning som behövs får våra kurser.

Under kursen övar var och en på egen docka. Vuxna upp till 20-25 deltagare och barn upp till 12 deltagare.

I huvudsak utbildar vi inom Gävleborgs län men är inte främmande för utb. över riket. Förutom de skräddarsydda programmen i HLR finns det en del fasta utbildningar. Vägverkets Kurs - Hjälp på väg, brand/räddning, Första Hjälpen L-ABC, Krishantering och Ykb (Yrkeskompetensbevis) A-HLR (Avancerad HLR)

Sedan 2008 ombesörjer vi även sjukvård vid konserter och andra publika evenemang. Den delen utökade vi 2010 till att vara även sjukvårdsteam med möjlighet till att ge avancerad akut sjukvård. Det är i ett sådant team minst en sjuksköterska med delegering på läkemedel bl.a. Ett team är sjukvårdsmässigt lika utrustat som en ambulans - men oftast utan transportmöjlighet. 2010 började vi också sälja hjärtstartare (defibrillator). Den är komplett med de tillbehör som behövs. Vårt koncept har visat sig vara mycket uppskattat, eftersom vi i priset har en introduktion på ca 1 timme, där alla som kommer att verka vid apparaten får diverse information om vad en hjärtstartare är och hur/varför den arbetar och kan livrädda. Vi samarbetar med flera företagshälsovårdsföretag i detta.

Se gärna vår meritlista.