Meritlista

TSU - Instruktörernas meritlista

Ambulanssjukvårdsutbildning 7v och 20v
Undersköterskeutbildning
Sjuksköterskeutbildning
Vidareutbildade sjuksköterskor
PHTLS-instruktör (PreHospital Trauma Life Support.)
Aktuell traumabehandling inom ambulanssjukvården.
Samtliga är instruktörer i Hjärt lungräddning.

Livräddarutb. (utb. Ca 7 000 pers.)
Huvudinstruktör i Vuxen-, Barn-, Defibrillerings- och Sjukhus-HLR
(utb. Ca 80 instruktörer)
Som instruktörer i barn-HLR har vi utbildat ca 1 100 personer.
Samtliga instruktörer i defibrillerings-HLR (D-HLR)
(utb. 200 pers.).

Företaget är idéskapare av och utbildare i projektet Hjärtsäkra Söderhamn, se startsidan.
Våra instruktörer bedriver dessutom, i sina ordinarie befattningar, vid ambulansen i Söderhamn olika utbildningar.

Traumautbildningar.
Utbildning i brännskadevård vid akademiska sjukhuset i Uppsala.
Fortlöpande utbildning genom olika seminarier och kurser inom ordinarie arbetsuppgifter.
Fungerar som handledare och instruktörer till elever och vid studiebesök på ambulansstationen.

Vi har avtal med Hälsinglands Utbildningsförbund om barn-hlr där vi utbildat all förskolepersonal i b-hlr.
SISU Idrottsutbildarna anlitar oss i sin verksamhet för utbildningar i V-hlr och första hjälpen.
Utbildat ca. 800 personer i Vägverkets utbildning "Hjälp På Väg".
Utbildat ca. 300 personer i kursen YrkesKompetensBevis för yrkesförare. Delen som berör första hjälpen och brand.
Haft ett stort antal repetitonsutbildningar i ADR sjukv/brand.
Utbildat Räddningstjänstens personal i Gävleborgs län för utryckning på
sjukvårdslarm s k IVPA (I Väntan På Ambulans).
Utbildningen till IVPA har skett som anställd inom ambulanssjukvården, för ca 600 personer.
Endagsutbildning.

Krishantering - Krisplaner
Köldskadeutbildade instruktörer.

Vi är alltid uppdaterade på de sista rönen inom akutsjukvård.