Sjukvård


Projektbeskrivning

Behöver ni sjukvårdsberedskap vid publika evenemang? Vi har sjukvårdsteam för motortävlingar mm, där kvalificerad personal krävs. Det är team om två personer, varav minst en sjuksköterska med delegerade läkemedel. Motsvarar sjukvården en ambulans kan ombesörja. Vi förbereder i väntan på ambulansen.