Kenneth Holm

Kenneth Holm

Ägare, administratör, instruktör och utbildare

Ambulanssjukvårdare , Ägare,
administratör och utbildare.
Huvudinstruktör i Barn-HLR och
Vuxen-HLR samt instruktör i
defibrillering-HLR. (D-HLR) instruktör
för PHTLS
(PreHospital Trauma Life Support)
Utbildar i L-ABC