Börje Ljung

Börje Ljung

Ägare, instruktör och utbildare

Ambulanssjukvårdare
ägare och utbildare
Huvudinstruktör i vuxen-HLR samt
instruktör i barn-HLR och
defibrillerings-HLR (D-HLR)
Utbildar i L-ABC