Gustav Strid

Gustav Strid

Ägare och utbildare

Ambulanssjuksköterska, Ägare,
administratör och utbildare.

Huvudinstruktör Barn- och
Vuxen-HLR
Instruktör defibrillering-HLR (D-HLR)
Utbildar i L-ABC

Övrigt: Specialistsjuksköterska inriktning psykiatri