Ykb (Yrkeskompetensbevis)


Kursbeskrivning

Ykb innehåller förutom HLR med AED (hjärtstartare) också teori om hot/våld, ergonomi, droger, sömn, L-ABC första hjälpen vid olycksfall och sjukdomar, agera på trafikolycksplats, brandutbildning mm.
Utbildare är Kenneth Holm (sjv) och Ulf Ohlson, Brandmästare (brand)
Allt får delen sjukvård och brand i kursen Ykb