Hjälp på väg


Kursbeskrivning

Heldagsutbildning inkluderande HLR och L-ABC första hjälpen. Även brandsläckning ingår.