Vuxen HLR + AED + Luftvägsstopp


Kursbeskrivning

Kurs i hjärt- och lungräddning på vuxen person. Alla deltagare får låna en egen docka, så det blir
mycket träning.
Antal i vår lokal: Max 10 deltagare
Antal i egen lokal: Max 25 deltagare eller utifrån golvyta

Kursinnehåll:
Hjärt- Lungräddning
Luftvägsstopp - hur ska man göra
Medvetslöshet - stabilt sidoläge
AED: Scenarion där man får öva i att använda hjärtstartare